News/Promotions

แถมจักรยานแครี่บอยมูลค่า 7,500 บาทฟรี เมื่อซื้อหลังคาแครี่บอยรุ่น Series 5, 7 และ G3 หรือ ฝาครอบกระบะรุ่นที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า SMX, GMX, GSM วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2557